вівторок, 2 лютого 2016 р.

Використання інтерактивних технологій для формування мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку

Практика сьогодення свідчить, що мовлення дітей різко погіршується. Багато дітей мають низькі та середні досягнення з усіх показників та характеристик мовленнєвих та комунікативних навичок. Особливо помітні відхилення від вікових норм у тих випадках, коли йдеться про розгорнутість, логічність, зв'язність мовлення — і все це стає масовим явищем. Цьому є багато причин, і одна з них — нестача часу у батьків на спілкування із своїми дітьми. Тоді як значимість ролі дорослого для психічного розвитку дитини визнається всіма дослідниками, які наголошують, що дитина не може нормально жити й розвиватися поза стосунків з іншою людиною, вона від народження включена у суспільні відносини.

Очевидно, що таке розуміння умов психічного розвитку дитини висуває на перший план роль спілкування з дорослим.

Необхідність упровадження в освітній процес дошкільного навчального закладу інтерактивних методів очевидна, оскільки:
  • сьогодні, як ніколи раніше, підвищуються вимоги до оновлення дошкільної освіти вихованців;
  • відбувається диференціація та індивідуалізація освіти дошкільників;
  • змінюються вимоги до якості дошкільної освіти, її оцінка не лише за рівнем знаннєвої підготовленості, але й елементарної життєвої компетенції випускників ДНЗ, їх здатності застосовувати знання у власному житті, постійно їх оновлювати і збагачувати.

Автор досвіду Клєщунова Тамара Юріївна – вихователь-методист Дмитрівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Ромашка» загального типу Дмитрівської сільської ради. Своє педагогічне кредо визначає так: «Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися, розквітнути та зробити її перші кроки пізнання посильними, цікавими та радісними».

В даному методичному посібнику відображено вплив формування мовленнєвої компетенції дошкільників на їх всебічний розвиток. Щоб навчити вихованців оперувати своїми мовними знаннями, виховати ініціативну особистість з високим рівнем мовленнєвої творчості, Клєщунова Тамара Юріївна використовує в своїй роботі різні інтерактивні методи та прийоми як способи цілеспрямованої взаємодії між дитиною і дорослим.